Pamięć o Marii Konopnickiej ciągle żywa

Pamięć o Marii Konopnickiej ciągle żywa

W poniedziałek, 11 października 2021 roku, uczniowie klas czwartych uczestniczyli w prelekcji pt. „Rodzinnemu Miastu – p...

Złożenie kwiatów przed pomnikiem M. Konopnick...

Złożenie kwiatów przed pomnikiem M. Konopnickiej

W dniu 8 października 2021 roku, w 111. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, delegacja naszej szkoły w składzie: pani dy...

Ruszyły zajęcia z algorytmiki

Ruszyły zajęcia z algorytmiki

Dzięki współpracy z Politechniką Łódzką od września 2021 roku uczniowie klas piątych naszej szkoły pod kierunkiem pana M...

plan lekcji plan wywiadow plan imprez

 

 

PLAN LEKCJI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W KALISZU

I PÓŁROCZE 2021/2022

 

 

KLASA 1a – Anna Gorzkiewicz

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 13

2

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

3

J. angielski s. 13

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

4

Edu. wczesn. s. 13

Wych. fiz

Edu. wczesn. s. 13

Wych. fiz

Religia s. 13

5

Wych. fiz.

Edu. inf. s. 2

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

6

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 13

Religia s. 15

J. angielski s. 13

7

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

 

KLASA 1b – Klaudia Klońska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia s. 13

Edu. wczesn. s. 13

2

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

3

Edu. wczesn. s. 13

J. angielski s. 13

4

Wych. fiz.

Edu. wczesn. s. 13

Edu. inf. s. 2

Edu. wczesn. s. 13

Wych. fiz.

5

J. angielski s. 13

Edu. wczesn. s. 13

Wych. fiz.

Edu. wczesn. s. 13

6

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

7

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

Edu. wczesn. s. 13

8

Religia s. 13

 

KLASA 1c – Małgorzata Leśniewicz

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

2

J. angielski s. 14

Edu. wczesn. s. 14

3

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

4

Religia s. 14

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

Religia s. 14

Wych. fiz.

5

Wych. fiz.

Edu. inf. s. 18

Edu. wczesn. s. 14

J. angielski s. 14

6

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

7

Edu. wczesn. s. 14

Wych. fiz.

Edu. wczesn. s. 14

8

Edu. wczesn. s. 14

 

KLASA 2a – Danuta Trzepacz

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 12

2

Edu. wczesn. s. 12

J. angielski s. 12

Edu. wczesn. s. 12

3

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

4

Wych. fiz.

Edu. wczesn. s. 12

Wych. fiz.

Wych. fiz.

5

Edu. wczesn. s. 15

Religia s. 12

Edu. inf. s. 2

J. angielski s. 12

Religia s. 12

6

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 8

Edu. wczesn. s. 12

7

Edu. wczesn. s. 12

8

Edu. wczesn. s. 12

 

KLASA 2b – Ewa Pszczoła

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

2

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

3

Edu. inf. s. 2

Edu. wczesn. s. 12

Wych. fiz.

4

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

J. angielski s. 12

Edu. wczesn. s. 12

5

Edu. wczesn. s. 12

Wych. fiz.

Religia s, 12

Wych. fiz.

6

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

J. angielski s. 12

7

Religia s. 12

Edu. wczesn. s. 12

Edu. wczesn. s. 12

8

Edu. wczesn. s. 12

 

KLASA 2c – Justyna Gremblewska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 14

2

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

3

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

4

Wych. fiz.

Edu. inf. s. 2

Wych. fiz.

J. angielski s. 14

5

Edu. wczesn. s. 14

J. angielski s. 14

Edu. wczesn. s. 15

Religia s. 14

Wych. fiz.

6

Religia s. 8

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

7

Edu. wczesn. s. 14

Edu. wczesn. s. 14

8

Edu. wczesn. s. 14

 

KLASA 3a – Aleksandra Górska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Basen

2

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Basen

3

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

4

J. angielski s. 11

Wych. fiz

Religia s. 11

J. angielski s. 11

Edu. wczesn. s. 11

5

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Edu. Inf. s. 18

6

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Religia s. 15

7

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

 

KLASA 3b – Ilona Ozimek

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 15

2

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 15

Basen

3

Edu. wczesn. s. 15

Religia s. 15

J. angielski s. 15

Religia s. 15

Basen

4

Wych. fiz.

J. angielski s. 15

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 15

5

Edu. wczesn. s. 15

Edu. inf. s. 2

Edu. wczesn. s. 15

6

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 15

7

Edu. wczesn. s. 15

 

KLASA 3c – Alicja Jakubowska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. angielski s. 11

Religia s. 11

2

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

3

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Basen

4

Wych. fiz.

Religia s. 11

Edu. inf. s. 18

Basen

5

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 15

Edu. wczesn. s. 11

6

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

7

Edu. wczesn. s. 11

Edu. wczesn. s. 11

J. angielski s. 11

8

Edu. wczesn. s. 11

 

KLASA 4a – Tomasz Wasela

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Informatyka s. 18

WDŻ s. 6

J. polski s. 10

2

J. angielski s. 17

Przyroda s. 9

Matematyka s. 4

Plastyka s. 17a

Matematyka s. 4

3

J. polski s. 10

Wych. fiz

J. angielski s. 17

Matematyka s. 4

Zajęcia z wych.  s. 6

4

J. polski s. 10

Wych. fiz

Programowanie s. 18

Technika s. 17a

Historia s. 10

5

Religia s. 6

J. polski s. 10

Przyroda s. 9

Wych. fiz

J. polski s. 10

6

Muzyka s. 10

Matematyka s. 4

Religia s. 6

Wych. fiz

J. angielski s. 17

 

KLASA 4b – Ewelina Majewska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia s. 6

J. angielski s. 19

J. polski s. 5

Przyroda s. 9

Wych. fiz.

2

Matematyka s. 5

Plastyka s. 17a

Matematyka s. 5

Matematyka s. 5

Wych. fiz

3

J. polski s. 5

Zajęcia z wych. s. 5

Technika s. 17a

J. angielski s. 20

J. polski s. 5

4

J. polski s. 5

Matematyka s. 4

Muzyka s. 17

Religia s. 6

Programowanie s. 2

5

Informatyka s. 2

Wych. fiz

Historia s. 8

J. polski s. 5

J. angielski s. 19

6

Wych. fiz

Przyroda s. 9

WDŻ s. 6

 

KLASA 4c – Anna Zimna

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Wych. fiz.

Religia s. 6

Matematyka s. 4

2

Wych. fiz

Programowanie s. 18

WDŻ s. 6

Przyroda s. 9

Przyroda s. 9

3

Matematyka s. 4

J. polski s. 9

J. polski s. 31

Technika s. 17a

J. angielski s. 19

4

J. polski s. 31

J. angielski s. 19

J. polski s. 31

Matematyka s. 4

Muzyka s. 17

5

J. angielski s. 19

Matematyka s. 4

Informatyka s. 18

Historia s. 8

J. polski s. 31

6

Zajęcia z wych. s. 6

Wych. fiz.

Religia s. 6

Plastyka s. 17a

7

Wych. fiz.

 

KLASA 5a – Paweł Grudziński

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 5

J. angielski s. 20

Matematyka s. 5

Wych. fiz. dz.

2

Wych. fiz. chł.

Historia s. 8

J. polski s. 31

Religia s. 6

Wych. fiz. dz.

3

Matematyka s. 6

J. angielski s. 20

Geografia s. 8

Biologia s. 9

Historia s. 18

4

Religia s. 20

J. polski s. 31

Matematyka s. 5

J. polski s. 31

J. polski s. 6

5

J. angielski s. 5

J. polski s. 31

Muzyka s. 17

Informatyka s. 18

Plastyka s. 17a

6

Zajęcia z wych. s. 31

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł

7

Technika s. 17a

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł

 

KLASA 5b – Karolina Prętczyńska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Wych. fiz. dz.

Plastyka s. 17a

Matematyka s. 3

J. polski s. 31

J. polski s. 5

2

Wych. fiz. dz.

J. angielski s. 19

J. polski s. 19

J. polski s. 31

Zajęcia z wych.    s. 17a

3

Religia s. 31

Matematyka s. 4

J. angielski s. 20

Matematyka s. 5

Biologia s. 9

4

Historia s. 9

J. polski s. 5

Technika s. 17a

Geografia s. 8

Matematyka s. 5

5

Muzyka s. 20

Wych. fiz. chł.

Religia s. 6

J. angielski s. 19

Historia s. 8

6

Informatyka s. 18

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. dz.

7

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. dz.

 

KLASA 5c – Karol Wilczyński

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J. polski s. 10

J. polski s. 10

Religia s. 6

2

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Religia s. 10

J. polski s. 10

J. angielski s. 17

J. polski s. 17

3

Informatyka s. 18

Zajęcia z wych. s. 2

Muzyka s. 18

Matematyka s. 3

Geografia s. 8

4

Matematyka s. 3

Biologia s. 9

Historia s. 8

Historia s. 9

Matematyka s. 3

5

J. polski s. 31

J. angielski s. 17

Matematyka s. 3

Plastyka s. 17a

J. angielski s. 17

6

Technika s. 17a

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

7

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

 

KLASA 6a – Paweł Zawadzki

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Zajęcia z wych.     s. 20

Technika s. 17a

Plastyka s. 17a

WDŻ s. 8

2

Religia s. 6

J. angielski s. 20

Informatyka s. 2

J. angielski s. 20

J. polski s. 10

3

Historia s. 8

J. polski s. 10

Religia s. 6

Historia s. 8

Matematyka s. 4

4

Geografia s. 8

J. polski s.10

Matematyka s. 4

J. polski s. 10

Biologia s. 9

5

Matematyka s. 4

Wych. fiz. chł.

J. angielski s. 20

Matematyka s. 4

Muzyka s. 5

6

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

J. polski s. 10

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

7

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

 

KLASA 7a – Wioletta Janiszewska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Historia s. 8

WDŻ s. 8

J. angielski dz. s. 17

Fizyka s. 1

J. angielski dz. s. 17

2

Biologia s. 9

Fizyka s. 3

Religia s. 18

J. polski s. 10

Geografia s. 18

3

Matematyka s. 3

J. polski s. 8

J. polski s. 10

J. angielski chł. s. 19
Wych. fiz. dz.

J. polski s. 10

4

J. niemiecki dz. s. 32
J. angielski chł. s. 19

J. polski s. 8

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Informatyka chł. s. 2
Wych. fiz. dz.

Plastyka s. 18

5

Zajęcia z wych. s. 8

J. niemiecki dz. s. 32
J. angielski chł. s. 19

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Religia s. 6

J. niemiecki chł. s. 32
Informatyka dz. s. 2

6

Chemia s. 1

Matematyka s. 3

Muzyka s. 17

Matematyka s. 3

Historia s. 8

7

J. angielski dz. s. 17

J. niemiecki chł. s. 32

Geografia s. 9

Chemia s. 1

Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 3

8

Matematyka* s.3

Biologia s. 9

Wych. fiz. chł.

 

KLASA 7b – Iwona Ignaczak

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. polski s. 31

Religia s. 9

Historia s. 8

Geografia s. 9

2

J. polski s. 31

J. polski s. 5

Geografia s. 8

Fizyka s. 18

J. polski s. 6

3

Chemia s. 17

Fizyka s. 1

Biologia s. 9

J. angielski chł. s. 17
Wych fiz. dz.

Informatyka chł. s. 2
J. niemiecki dz.  s. 32

4

J. angielski chł s. 17
Informatyka dz. s. 18

J. angielski chł s. 17
J. niemiecki dz. s. 32

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J. niemiecki chł. s. 32
Wych. fiz. dz.

Religia s. 8

5

J. niemiecki chł. s. 32
J. angielski dz. s. 17

Plastyka s. 17a

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 3

Matematyka s. 3

6

Zajęcia z wych s. 17

Biologia s. 9

Matematyka* s.3

J. polski s. 5

Chemia s. 1

7

Matematyka s. 3

Matematyka s. 3

Historia s. 8

Wych. fiz. chł.

J. angielski dz. s. 17

8

WDŻ s. 8

J. angielski dz. s. 17

Muzyka s. 17

Wych. fiz. chł.

 

KLASA 7c – Jarosław Majewski

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Informatyka chł s. 2

J. niemiecki dz. s. 32

Fizyka s. 1

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J. angielski chł. s. 20
J. angielski dz. s. 18

J. niemiecki chł. s. 32

Informatyka dz. s. 2

2

J. polski s. 10

Matematyka s. 4

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Historia s. 8

Matematyka* s.5

3

Biologia s. 9

Religia s. 6

Matematyka s. 5

Fizyka s. 2

Matematyka s. 3

4

Zajęcia z wych. s. 6

Plastyka s. 17a

J. polski s. 10

Matematyka s. 5

Wych .fiz chł.
J. niemiecki dz. s. 32

5

Chemia s. 1

Biologia s.9

J. polski s. 10

J. polski s. 10

J. angielski dz. s. 20

Wych. fiz. chł.

6

Historia s. 9

J. niemiecki chł. s. 32
Wych. fiz. dz.

Chemia s. 1

Geografia s. 8

J. polski s. 10

7

J. angielski chł. s. 19
J. angielski dz. s. 20

J. angielski chł. s. 19
Wych. fiz. dz.

WDŻ s. 6

Religia s. 6

8

Muzyka s. 17

Geografia s. 8

 

KLASA 8a – Ewa Fiechowska

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Religia s. 5

Biologia s. 9

Matematyka s.4

J. angielski chł. s. 19

2

J. angielski chł s. 19
J. niemiecki dz. s. 32

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J niemiecki chł. s. 32
J. angielski dz. s. 20

Matematyka s. 4

Fizyka s. 1

3

Fizyka s. 1

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

EDB s. 1

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J. polski s. 17a

4

Matematyka s. 4

Religia s. 6

Chemia s. 1

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J. polski s. 17a

5

WOS s. 10

J. polski s. 5

Historia s. 5

Geografia s. 9

Matematyka s. 4

6

J. niemiecki chł. s. 32
J. angielski dz. s. 19

Historia s. 8

J. angielski chł. s. 19
Informatyka dz. s. 2

J. polski s. 17a

Informatyka chł. s. 18
J. angielski dz. s. 19

7

Chemia s. 1

Zajęcia z wych. s. 10

J. polski s. 10

WOS s. 8

J. niemiecki dz. s. 32

8

J. angielski* s.18

Matematyka* s.4

J. polski* s. 10

 

 

KLASA 8b – Agnieszka Kozica

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

J. angielski s. 17

J. polski s. 31

J. niemiecki s. 32

Matematyka* s. 4

Fizyka s. 1

2

Fizyka s. 1

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

EDB s. 1

Chemia s. 1

J. polski s. 31

3

Religia s. 17a

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 4

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

J. angielski s. 17

4

Chemia s. 1

Historia s. 18

WOS s. 9

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

Zajęcia z wych. s. 4

5

Geografia s. 9

Religia s. 6

J. polski s. 31

J. polski s. 31

WOS s. 6

6

Matematyka s. 4

J. angielski s. 17

J. polski s. 31

Matematyka s. 4

Matematyka s. 4

7

J. polski* s. 31

J. angielski* s. 17

Biologia s. 9

Informatyka s. 18

Historia s. 8

8

J. niemiecki s. 32

 

 

KLASA 8c – Beata Gościniak

GL

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

Fizyka s. 1

Informatyka chł s. 2
Wych. fiz. dz.

EDB s. 1

J. polski s. 3

J. polski s. 31

2

J. polski s. 8

J. niemiecki chł s. 32
Wych fiz. dz.

Biologia s. 9

J. polski s. 3

J. angielski ch. s. 19
J. angielski dz. s. 20

3

J. angielski chł s. 19
J. niemiecki dz. s. 32

Religia s. 17a

J. angielski chł. s. 19
J. niemiecki dz. s. 32

Chemia s. 1

Fizyka s. 1

4

Religia s. 17a

Matematyka s. 3

J. polski* s.6

Matematyka s. 3

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

5

Matematyka s. 3

Matematyka* s.3

Chemia s. 1

Historia s. 17

Wych. fiz. dz.
Wych. fiz. chł.

6

Wych. fiz. chł
J. angielski dz. s. 20

J. polski s. 10

WOS s. 18

WOS s. 18

Matematyka s.3

7

Wych. fiz. chł.

Informatyka dz. s. 18

Historia s. 18

J. angielski* s.17

Zajęcia z wych. s. 3

8

J. niemiecki chł s. 32

J. angielski dz. s. 20

Geografia s. 9

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GOOGLE MAP

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

 

informacje prezent podst

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

filmy plastyka

filmy plastyka

prawo wzor rozwoj

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3