Stypendium im. Św. Jana Pawła II

Stypendium im. Św. Jana Pawła II

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu informuje, że uczniowie pragnący ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im....

Ogólnopolskie Wybory Książek

Ogólnopolskie Wybory Książek

Uczniów wszystkich klas, również tych najmłodszych, zapraszamy do udziału w akcji Ogólnopolskie Wybory Książek, której o...

XVI Festiwal Filmów Obcojęzycznych

XVI Festiwal Filmów Obcojęzycznych

W środę, 12 czerwca 2024 roku w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej w Kaliszu odbyła się uroczysta...

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU BIP oraz strony internetowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. MARII KONOPNICKIEJ W KALISZU

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do

  1. strony BIP wwwbip.sp10.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej BIP: 2014-12-30
Data ostatniej dużej aktualizacji BIP: 2021-02-05

  1. strony internetowej www.sp10.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-02
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-28

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne opublikowane na stronie dokumenty:

  • opublikowane zostały z grafikami zawierającymi tekst, które były niezbędne do skutecznego przekazania informacji,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-05. Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Beata Prus, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się przez telefon numer  62 501 17 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz.

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Karpackiej, które jest głównym wejściem zabezpieczonym zamkiem elektromagnetycznym, do którego karty mają pracownicy oraz uczniowie.

Przy wejściu tym znajduje się dzwonek do sekretariatu, który należy użyć w celu dostania się do obiektu.

Do wejścia głównego oraz wejścia od strony dziedzińca prowadzą krótkie schody. Szkoła dostosowana jest do poruszania się po niej na wózku inwalidzkim, posiada windę, podjazd oraz odpowiednio dostosowaną toaletę.

Budynek posiada trzy kondygnacje.

Przed budynkiem przy ulicy Karpackiej oraz z boku szkoły znajdują się miejsca parkingowe, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych. Aby dostać się samochodem na dziedziniec należy wjechać bramą wjazdową od ulicy Karpackiej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym. Szkoła posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GOOGLE MAP

b literackib literackib literackib literackib literackib literacki

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowmodul prawy caritaspcknasz filmfestiwal film

 

informacje prezent podst

pytania do dzieci

pytania do dzieci

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

filmy plastyka

prawo wzor rozwoj

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Kaliski

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3