Sprzątanie Świata 2020

Sprzątanie Świata 2020

W dniu 18 września 2020 roku, jak co roku, włączyliśmy się w akcję Sprzątanie Świata - Fundacji Nasza Ziemia. Celem tego...

Międzynarodowy Dzień Kropki

Międzynarodowy Dzień Kropki

We wtorek, 15 września 2020 roku, w świetlicy szkolnej obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto odwagi...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 11 września 2020 roku odbyły się w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Zwykle odbywały się...

plan lekcji plan wywiadow plan imprez

 

Plik z planami lekcji do pobrania (format PDF)

 

KLASA 1a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

2

 

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

3

 

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

4

 

 

Wych. fiz. 

 

Wych. fiz. 

Religia s. 12

5

 

Wych. fiz. 

J. angielski s. 12

Edu. wczsn. s. 12

J. angielski s. 12

Edu. wczsn. s. 12

6

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

7

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

8

 

Edu. informatycz. s. 2

 

Religia s. 12

 

 

 

KLASA 1b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Edu. wczsn. s. 12

 

J. angielski s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

2

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

3

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

4

 

Religia s. 12

Edu. wczsn. s. 12

Edu. wczsn. s. 12

Religia s. 12

Wych. fiz. 

5

 

 

Wych. fiz. 

Wych. fiz. 

Edu. informatycz. s. 2

 

6

 

 

Edu. wczsn. s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

7

 

 

J. angielski s. 12

 

Edu. wczsn. s. 12

 

8

 

     

Edu. wczsn. s. 12

 

 

KLASA 1c

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

2

 

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

3

 

 

Wych. fiz.

 

Edu. wczsn. s. 14

 

4

 

Edu. wczsn. s. 14

Edu. informatycz.

 s. 2

Edu. wczsn. s. 14

Wych. fiz.

Wych. fiz.

5

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

6

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

J. angielski s. 14

7

 

J. angielski s. 14

 

Religia s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

8

 

Religia s. 14

     

Edu. wczsn. s. 14

 

KLASA 2a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

2

 

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

3

 

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

4

 

 

Edu. wczsn. s. 11

Edu. wczsn. s. 11

Wych. fiz.

 

5

 

Wych. fiz.

Religia s. 11

Edu. wczsn. s. 11

J. angielski s. 11

Wych. fiz.

6

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. informatycz. s. 2

 

Edu. wczsn. s. 11

7

 

J. angielski s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

8

 

Edu. wczsn. s. 11

     

Religia s. 11

 

KLASA 2b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

   

J. angielski s. 15

   

2

 

Edu. wczsn. s. 15

 

Edu. wczsn. s. 15

 

Wych. fiz.

3

 

Edu. wczsn. s. 15

 

Edu. wczsn. s. 15

 

Edu. wczsn. s. 15

4

 

Wych. fiz.

Edu. wczsn. s. 15

Edu. wczsn. s. 15

 

Edu. wczsn. s. 15

5

 

Edu. wczsn. s. 15

Edu. wczsn. s. 15

Religia s. 15

Edu. wczsn. s. 15

J. angielski s. 15

6

 

Religia s. 15

Edu. wczsn. s. 15

 

Edu. wczsn. s. 15

 

7

 

 

Edu. wczsn. s. 15

 

Wych. fiz.

 

8

 

     

Edu. informatycz. s. 2

 

 

KLASA 2c

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

   

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

2

 

Wych. fiz.

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

3

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

4

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Wych. fiz.

J. angielski s. 11

J. angielski s. 11

5

 

Religia s. 11

Edu. informatycz. s. 2

 

Wych. fiz.

Religia s. 11

6

 

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

7

 

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

8

 

 

Edu. wczsn. s. 11

 

Edu. wczsn. s. 11

 

 

KLASA 3a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

2

 

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

3

 

 

J. angielski s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

Basen

4

 

 

Wych. fiz.

 

Edu. wczsn. s. 13

Basen

5

 

Edu. wczsn. s. 13

Edu. wczsn. s. 13

J. angielski s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

6

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. informatycz.

 s. 2

7

 

Religia s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Religia s. 13

8

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

   

 

KLASA 3b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

   

2

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Basen

3

 

J. angielski s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Basen

4

 

Edu. wczsn. s. 13

Religia s. 13

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

5

 

 

Wych. fiz.

 

J. angielski s. 13

Edu. informatycz.

 s. 2

6

 

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

Religia s. 13

7

 

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

8

 

 

Edu. wczsn. s. 13

 

Edu. wczsn. s. 13

 

 

KLASA 3c

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Basen

2

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Basen

3

 

Edu. wczsn. s. 14

Religia s. 14

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

4

 

Wych. fiz.

J. angielski s. 14

Edu. informatycz. s. 2

J. angielski s. 14

Edu. wczsn. s. 14

5

 

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

6

 

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

7

 

 

Edu. wczsn. s. 14

 

Edu. wczsn. s. 14

 

8

 

     

Religia s. 14

 

 

KLASA 4a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Matematyka s. 31

Matematyka s. 31

Wych. fiz.

Matematyka s. 31

 

2

 

Historia s. 31

Przyroda s. 31

Wych. fiz.

Wych. fiz.

Matematyka s. 31

3

 

Zajęcia z wych.    s. 31

Religia s. 31

J. polski s. 31

Wych. fiz.

J. polski s. 31

4

 

J. polski s. 31

J. polski s. 31

J. polski s. 31

Technika s. 31

J. angielski s. 31

5

 

J. angielski s. 31

J. angielski s. 31

Informatyka s. 2

Przyroda s. 31

Plastyka s. 31

6

 

Religia s. 31

 

Muzyka s. 31

Programowanie  s. 18

WDŻ s. 31

 

KLASA 4b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Przyroda s. 17a

Przyroda s. 17a

Plastyka s. 17a

WDŻ s. 17a

 

2

 

J. angielski s. 17a

Technika s. 17a

Matematyka s. 17a

J. angielski s. 17a

Informatyka s. 2

3

 

Matematyka s. 17a

J. angielski s. 17a

Wych. fiz.

Historia s. 17a

J. polski s. 17a

4

 

J. polski s. 17a

J. polski s. 17a

Wych. fiz.

Muzyka s. 17a

Matematyka s. 17a

5

 

Wych. fiz.

J. polski s. 17a

Religia s. 17a

Matematyka s. 17a

Zajęcia z wych.   s. 17a

6

 

Wych. fiz.

Programowanie     s. 18

J. polski s. 17a

 

Religia s. 17a

 

KLASA 4c

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Religia s. 19

Muzyka s. 19

   

2

 

Technika s. 19

J. angielski s. 19

J. polski s. 19

Programowanie  s. 2

J. angielski s. 19

3

 

J. polski s. 19

Przyroda s. 19

J. polski s. 19

J. angielski s. 19

Historia s. 19

4

 

Informatyka s. 2

Matematyka s. 19

Wych. fiz

Przyroda s. 19

J. polski s. 19

5

 

Matematyka s. 19

J. polski s. 19

Wych. fiz.

Matematyka s. 19

Matematyka s. 19

6

 

Plastyka s. 19

WDŻ s. 19

Religia s. 19

Zajęcia z wych.   s. 19

Wych. fiz.

7

 

       

Wych. fiz.

 

KLASA 5a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Religia s. 20

Wych. fiz.

J. angielski s. 20

Historia s. 20

 

2

 

Matematyka s. 20

Wych. fiz.

Muzyka s. 20

J. polski s. 20

Matematyka s. 20

3

 

Geografia s. 20

Biologia s. 20

Zajęcia z wych.  s. 20

J. polski s. 20

J. angielski s. 20

4

 

J. polski s. 20

Matematyka s. 20

Historia s. 20

Matematyka s. 20

J. polski s. 20

5

 

Technika s. 20

Informatyka s. 18

J. polski s. 20

Religia s. 20

Wych. fiz.

6

 

J. angielski s. 20

   

Plastyka s. 20

Wych. fiz.

 

KLASA 6a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

J. polski s. 8

J. polski s. 8

J. polski s. 8

 

J. polski s. 8

2

 

Geografia s. 8

J. polski s. 8

Historia s. 8

Historia s. 8

Plastyka s. 8

3

 

Religia s. 8

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Zajęcia z wych.  s. 8

Matematyka s. 8

Technika s. 8

4

 

Matematyka s. 8

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Biologia s. 8

J. ang. dz. s. 8

Wych. fiz. chł.     

Matematyka s. 8

5

 

J. angielski chł.    s. 8

J. ang. dz. s. 10    

J. ang. chł. s. 8

Muzyka s. 8

Informat. dz. s. 18

Wych. fiz. chł.     

J. ang. dz. s. 8

Informat. chł. s. 18

6

 

   

Matematyka s. 8

Wych. fiz. dz.

J. ang. chł. s. 8

 

7

 

   

Religia s. 8

Wych. fiz. dz.

 

 

KLASA 6b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

J. polski s. 9

J. polski s. 9

 

Plastyka s. 9

Zajęcia z wych.   s. 9

2

 

J. ang. dz. s. 9

Informat. chł. s. 2

J. polski s. 9

Biologia s. 9

Muzyka s. 9

Historia s. 9

3

 

Matematyka s. 9

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 9

J. polski s. 9

Matematyka s. 9

4

 

Geografia s. 9

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Religia s. 9

Informat. dz. s. 2

Wych. fiz. chł.

Technika s. 9

5

 

Religia s. 9

Matematyka s. 9

Historia s. 9

J. ang. dz. s. 9

Wych. fiz. chł.

J. polski s. 9

6

 

 

J. ang. chł. s. 9

J. ang. dz. s. 9

Wych. fiz. dz.

J. ang. chł. s. 9

J. ang. chł. s. 9

7

 

     

Wych. fiz. dz.

 

 

KLASA 6c

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

   

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

J. polski s. 5

Zajęcia z wych.    s. 5

2

 

J. polski s. 5

Religia s. 5

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

J. polski s. 5

J. ang. dz. s. 18

J. ang. chł. s. 5

3

 

Muzyka s. 5

Matematyka s. 5

Religia s. 5

J. ang. dz. s. 5

Informat. chł. s.2

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

4

 

Matematyka s. 5

J. polski s. 5

Matematyka s. 5

Matematyka s. 5

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

5

 

Geografia s. 5

Technika s. 5

Informat. dz. s. 18

J. ang. chł. s. 5

Historia s. 5

J. polski s. 5

6

 

Historia s. 5

J. ang. dz. s. 32

J. ang. chł. s. 5

Biologia s. 5

 

Plastyka s. 5

 

KLASA 7a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Zajęcia z wych.
s. 10

J. polski s. 10

WDŻ s. 10

Matematyka s. 10

Biologia s. 10

2

 

Geografia s. 10

J. polski s. 10

J. niem. dz. s. 17

J. ang. chł. s. 10

J. ang. dz. s. 17

J. niem. chł. s. 10

J. ang. dz. s. 17

J. niem. chł. s. 10

3

 

Chemia s. 10

Matematyka s. 10

Matematyka s. 10

Geografia s. 10

Religia s. 10

4

 

Muzyka s. 10

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

J. ang. dz. s. 10

Informat. chł. s.18

J. polski s. 10

Fizyka s. 10

5

 

Matematyka s. 10

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Plastyka s. 10

J. polski s. 10

6

 

J. polski s. 10

J. niem. dz. s. 17

J. ang. chł. s. 10

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Historia s. 10

Chemia s. 10

7

 

Religia s. 10

Historia s. 10

Fizyka s. 10

Biologia s. 10

Informat. dz. s. 18

J. ang. chł. s. 10

 

KLASA 7b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

 

Biologia s. 4

Zajęcia z wych.   s. 4

J. polski s. 4

J. polski s. 4

2

 

J. polski s. 4

J. polski s. 4

Fizyka s. 4

J. angielski s. 4

J. polski s. 4

3

 

J. angielski s. 4

Chemia s. 4

Geografia s. 4

J. niemiecki s. 4

Matematyka s. 4

4

 

Matematyka s. 4

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 4

Chemia s. 4

J. niemiecki s. 4

5

 

Muzyka s. 4

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 4

Biologia s. 4

6

 

Fizyka s. 4

Plastyka s. 4

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Religia s. 4

Informat. s. 18

7

 

Geografia s. 4

J. angielski s. 4

Historia s. 4

Historia s. 4

WDŻ s. 4

8

 

Religia s. 4

       

 

KLASA 7c

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Religia s. 3

J. niem. chł. s. 3

Historia s. 3

J. polski s. 3

WDŻ s. 3

2

 

J. polski s. 3

Chemia s. 3

Geografia s. 3

Religia s. 3

Fizyka s. 3

3

 

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

J. polski s. 3

J. polski s. 3

Chemia s. 3

Biologia s. 3

4

 

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

J. niem. dz. s. 17

J. ang. chł. s. 3

Matematyka s. 3

Wych. fiz. dz.

J. ang. chł. s. 3

Geografia s. 3

5

 

Fizyka s. 3

Muzyka s. 3

Biologia s. 3

Wych. fiz. dz.

J. niem. chł. s. 3

Historia s. 3

6

 

Matematyka s. 3

Matematyka s. 3

J. ang. dz. 3

Wych. fiz. chł.

Matematyka s. 3

J. polski s. 3

7

 

J. ang. dz. s. 17

J. ang. chł. s. 3

Plastyka s. 3

J. niem. dz. s. 3

Wych. fiz. chł.

J. ang. dz. s. 3

Informat. chł. s. 2

Zajęcia z wych.    s. 3

8

 

 

Informat. dz. s. 2

     

 

KLASA 8a

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Informat. s. 2

 

J. polski s. 6

 

Matematyka s. 6

2

 

J. polski* s. 6/

Matematyka* s. 6

Biologia s. 6

J. polski s. 6

Matematyka s. 6

Geografia s. 6

3

 

Religia s. 6

J. angielski s. 6

Chemia s. 6

J. polski s. 6

Fizyka s. 6

4

 

Historia s. 6

Chemia s. 6

J. rosyjski s. 6

Religia s. 6

WOS s. 6

5

 

J. polski s. 6

Matematyka s. 6

Matematyka s. 6

J. angielski s. 6

J. rosyjski s. 6

6

 

J. angielski s. 6

Historia s. 6

Fizyka s. 6

WOS s. 6

J. polski s. 6

7

 

 

EDB s. 6

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. chł.

8

 

 

Zajęcia z wych.     s. 6

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. dz.

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. chł.

 

KLASA 8b

GL

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1

 

Wych fiz. dz.

WOS s. 1

Matematyka s. 1

Wych fiz. dz.

J. niemiecki s. 1

2

 

Wych. fiz. dz.

J. niemiecki s. 1

Informat. s. 2

Wych. fiz. dz.

Biologia s. 1

3

 

Historia s. 1

J. polski s. 1

Matematyka* s. 1 / J. polski* s. 1

Religia s. 1

Matematyka s. 1

4

 

Religia s. 1

Matematyka s. 1

Fizyka s. 1

J. polski s. 1

J. angielski s. 1

5

 

J. polski s. 1

Fizyka s. 1

J. polski s. 1

J. polski s. 1

Chemia s. 1

6

 

Geografia s. 1

EDB s. 1

Historia s. 1

Matematyka s. 1

Zajęcia z wych.   s. 1

7

 

Chemia s. 1

J. angielski s. 1

WOS s. 1

Wych fiz. chł.

Wych fiz. chł.

8

 

J. angielski s. 1

   

Wych. fiz. chł.

Wych. fiz. chł.

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacje prezent podst

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

filmy plastyka

filmy plastyka

prawo wzor rozwoj

dobrz zaprojektowany

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3