Konkurs Też Mam Talent

Konkurs Też Mam Talent

W wtorek, 24 stycznia 2023 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu odbyła się piąta edycja konkursu TEŻ MAM TALENT....

Spotkanie z pedagogiem w świetlicy nr 1

Spotkanie z pedagogiem w świetlicy nr 1

W poniedziałek, 23 stycznia 2023 roku, wychowankowie świetlicy nr 1 wraz z panią Dagmarą Stodulską gościli pedagoga szko...

Jak wspierać zwierzęta zimą

Jak wspierać zwierzęta zimą

W dniu 23 stycznia 2023 roku wychowankowie świetlicy nr 1 wzięli udział w zajęciach dydaktycznych „Zwierzęta, które może...

plan lekcji plan wywiadow plan imprez

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

 

Kolorem czerwonym zaznaczone są podręczniki, które uczniowie zobowiązani
są zakupić.

 

KLASA 1

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

edukacja wczesnoszkolna

790/1,2/2017

Nowa Era

  „Elementarz odkrywców”. Klasa 1

*   Podręczniki język polski (części 1-4) B. Stępień, E. Hryszkiewicz,
J. Winiecka-Nowak

*   zestaw ćwiczeń język polski

(części 1-4)

*   Matematyka podręczniki (części 1-2)

K. Bielenicka, M. Bury, M. Kwil,

B. Lankiewicz

*   ćwiczenia matematyka (części 1-2)

*   Muzyka (1 część) M. Gromek,
G. Klibach

*   Informatyka (1 część) M. Kęska

*   Potyczki ortograficzne (1 część)

E. Kasprzak

*   ćwiczenia do kaligrafii

*   Dzień odkrywców - ćwiczenia

E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk,

B. Stępień

język angielski

819/1/2017

Pearson

  „New English Adventure 1”. Podręcznik.  Poziom 1

T. Lochowski, C. Bruni

 - zeszyt ćwiczeń

religia

AZ-1-01/18

Jedność

Kielce

  „Poznaję Boży świat”- podręcznik
z zeszytem ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,
J. Snopek

rok wydania 2020

 

KLASA 2

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

edukacja wczesnoszkolna

790/3,4/2018

Nowa Era

  „Elementarz odkrywców”. Klasa 2

*   Podręczniki język polski (części 1-4)

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,
J. Winiecka-Nowak

*   zestaw ćwiczeń język polski

(części 1-4) B. Stępień,
E. Hryszkiewicz, M. Ogrodowczyk, J. Winiecka-Nowak

*   Matematyka podręczniki (części 1-2)

K. Bielenicka, M. Bura, M. Kwil,

B. Lankiewicz

*   ćwiczenia matematyka (części 1-2)

K. Bielenicka, M. Bura, M. Kwil,

B. Lankiewicz

*   Muzyka 2 (część 1) M. Gromek,
G. Klibach

*   Informatyka  2 (część 1) M. Kęska

*   Potyczki ortograficzne (część 1)

E. Kacprzak

język angielski

819/2/2018

Pearson

  „New English Adventure 2”.
Podręcznik. Poziom 2

V. Lambert, A. Worrall, A. Tkacz

zeszyt ćwiczeń

religia

AZ-1-01/18

Jedność

Kielce

  „Odkrywam królestwo Boże” – podręcznik z zeszytem ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

rok wydania 2021

 

KLASA 3

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

edukacja wczesnoszkolna

790/5,6//2019

Nowa Era

„Elementarz odkrywców”. Klasa 3

*   Podręczniki język polski (części 1-4)

E. Hryszkiewicz, B. Stępień,
J. Winiecka-Nowak, K. Bielenica,
M. Bura, M. Kwil, B. Lankiewicz

*   zestaw ćwiczeń język polski (części
1-4)

*   Matematyka podręczniki (części 1-2)

K. Bielenicka, M. Bury, M. Kwil,

B. Lankiewicz

*   ćwiczenia matematyka (części 1-2)

*   Muzyka (1 część) M. Gromek,
G. Klibach

*   Informatyka (1 część) M. Kęska

*   Potyczki ortograficzne (1 część)

E. Kasprzak

język angielski

819/3/2019

Pearson

  „New English Adventure 3”

T. Lochowski, A. Worrall

zeszyt ćwiczeń

religia

AZ-1-01/18

Jedność

Kielce

  „Poznaję Jezusa” - podręcznik
z zeszytem ćwiczeń

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,

rok wydania 2022

 

KLASA 4

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

język polski

867/1/2017

GWO

  „Między nami”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej

A. Łuczak, A. Murdzek,
K. Krzemieniewska - Kleban

język angielski

800/1/2017

Oxford

  „Steps Plus dla klasy IV” - podręcznik
i zeszyt ćwiczeń

      S. Wheeldon, T. Falla, P. Davies,
      P. Shipton

muzyka

852/1/2017

Nowa Era

  „Lekcja muzyki” - podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach

plastyka

903/1/2017

Nowa Era

  „Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

historia

877/1/2020/z1

Nowa Era

  „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

B. Olszewska, W. Surdych – Fertsch,
G. Wojciechowski

- zeszyt ćwiczeń

przyroda

863/2019/z1

Nowa Era

  „Tajemnice przyrody” – podręcznik,
zeszyt ćwiczeń, atlas

M. Marko-Worłowska, J. Stawarz,
F. Szlajfer

matematyka

780/1/2017

GWO

  „Matematyka z plusem 4”. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki

- zeszyt ćwiczeń (wersja C)

technika

295/1/2017

Nowa Era

  „Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

informatyka

847/1/2020/z1

Nowa Era

  „Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Kęska

religia

1627/2012

WAM

  „Drogi przymierza. Zaproszeni przez Boga” – podręcznik

rok wydania 2012 r.

ks. Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN

  

KLASA 5

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

język polski

867/2/2018

GWO

  „Między nami”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

      A. Łuczak, A. Murdzek

język angielski

800/2/2017

Oxford

  „Steps Plus dla klasy V”- podręcznik
i zeszyt ćwiczeń 

      S. Wheeldon, T. Falla, P. Davies, 
      P. Shipton

muzyka

852/2/2018

Nowa Era

  „Lekcja muzyki” - podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

      M. Gromek, G. Kilbach

plastyka

903/2/2018

Nowa Era

  „Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak

historia

877/2/2018

Nowa Era

  „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej
G. Wojciechowski

- zeszyt ćwiczeń

geografia

906/1/2018

Nowa Era

  „Planeta Nowa”.  Podręcznik do geografii  dla klasy piątej szkoły podstawowej

F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał,
R. Malarz

biologia

844/1/2018

Nowa Era

  „Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Sęktas, J. Stawarz

- zeszyt ćwiczeń

matematyka

780/2/2018

GWO

  „Matematyka z plusem 5”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska, M. Jucewicz,
M. Karpiński, P. Zarzycki

      - zeszyt ćwiczeń (wersja C)

informatyka

847/2/2021/z1

Nowa Era

  „Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

     M. Kęska

technika

295/2/2018

Nowa Era

  „Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej
L. Łabecki, M. Łabecka

religia

AZ-2-02/20

Jedność

Kielce

  „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” podręcznik

red. ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

rok wydania 2020

 

KLASA 6

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

język polski

867/3/2019

GWO

  „Między nami”. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

      A. Łuczak, A. Murdzek

język angielski

800/3/2018

Oxford

  „Steps Plus dla klasy VI”- podręcznik
i zeszyt ćwiczeń 

      S. Wheeldon, T. Falla, P. Davies,
      P. Shipton

muzyka

852/3/2019

Nowa Era

  „Lekcja muzyki” - podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Gromek, G. Kilbach, A. Sołtysik

plastyka

903/3/2018

Nowa Era

  „Do dzieła”.  Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak-Ossowska

historia

877/3/2019

Nowa Era

  „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

      - zeszyt ćwiczeń

geografia

906/2/2019

Nowa Era

  „Planeta Nowa”.  Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński

biologia

844/2/2019

Nowa Era

  „Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

     Joanna Stawarz

     - zeszyt ćwiczeń

matematyka

780/3/2022/z1

GWO

  „Matematyka z plusem 6”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska, M. Karpiński,
P. Zarzycki, M. Jucewicz,

     - zeszyt ćwiczeń (wersja C)

informatyka

847/3/2022/z1

Nowa Era

  „Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

      M. Kęska

technika

295/3/2019

Nowa Era

  „Jak to działa?”. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

religia

AZ-2-02/20

Jedność

Kielce

  „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” - podręcznik

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

     rok wydania 2021

 

KLASA 7

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

język polski

867/4/2017

GWO

  „Między nami”. Podręcznik do języka
 polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

      A. Łuczak, E. Prylińska,
      A. Suchowierska, R. Maszka

język angielski

1106/1/2020

Pearson

  „Język angielski. Repetytorium dla szkoły podstawowej. Cześć 1. Podręcznik wieloletni”

 - podręcznik z ćwiczeniami

A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka,
R. Cowen, R. Ranus

język niemiecki

797/1/2017

Hueber Verlag

  „Beste Freunde 7”

M. Georgiakaki, M. Bovermann, E. Graf-Riemann, Ch. Seuthe, E. Kozłowska,
U. Krajewska

muzyka

852/4/2020/z1

Nowa Era

  „Lekcja muzyki” - podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      M. Gromek, G. Kilbach

plastyka

903/4/2020/z1

Nowa Era

  „Do dzieła!”. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

historia

877/4/2020/z1

Nowa Era

  „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow

geografia

906/3/2019/z1

Nowa Era

  „Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii  dla klasy siódmej szkoły podstawowej

R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał

- zeszyt ćwiczeń

biologia

844/3/2020/z1

Nowa Era

  „Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Jefimow

- zeszyt ćwiczeń

matematyka

780/4/2017

GWO

  „Matematyka z plusem 7”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

      Z.  Bolałek, M. Dobrowolska,
      M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech,
      A.  Mysior, K. Zarzycka

informatyka

847/4/2020/z1

Nowa Era

  „Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

G. Koba

chemia

785/1/2017

Nowa Era

  „Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

zeszyt ćwiczeń

fizyka

885/1/2017

Nowa Era

  „Spotkania z fizyką”. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny – Różańska

religia

AZ-2-02/20

Jedność

Kielce

  „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” - podręcznik

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

 rok wydania 2022

 

KLASA 8

Przedmiot

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Autor, tytuł podręcznika

język polski

867/5/2018

GWO

  „Między nami”. Podręcznik do języka
polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

      A. Łuczak, E. Prylińska,
      A. Suchowierska,
      K. Krzemieniewska - Kleban

język angielski

1106/2/2021

Pearson

  „Język angielski. Repetytorium dla szkoły podstawowej. Cześć 2. Podręcznik wieloletni”

 - podręcznik z ćwiczeniami

A. Tkacz, A. Rzeźnik, A. Lewicka, Konsultacje: A. Pasternak

język niemiecki

797/2/2018

Hueber Verlag

  „Beste Freunde 8”

M. Georgiakaki, E. Graf-Riemann,
Ch. Seuthe, S. Kołsut, U. Krajewska

historia

877/5/2021/z1

Nowa Era

  „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
R. Śniegocki, A. Zielińska

wiedza
o społeczeństwie

874/2021/z1

Nowa Era

  „Dziś i jutro”. Podręcznik do wiedzy
 o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

 I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska,  T. Maćkowski

geografia

906/4/2021/z1

Nowa Era

  „Planeta Nowa”. Podręcznik do geografii
 dla klasy ósmej szkoły podstawowej

T. Rachwał, D. Szczypiński

- zeszyt ćwiczeń

biologia

844/4/2021/z1

Nowa Era

  „Puls życia”. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas

- zeszyt ćwiczeń

matematyka

780/5/2018

GWO

  „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

     Z. Bolałek, M. Dobrowolska,
     M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech,
     A. Mysior,  K. Zarzycka

informatyka

847/5/2021/z1

Nowa Era

  „Lubię to!”. Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

G. Koba

chemia

785/2/2018

Nowa Era

  „Chemia Nowej Ery”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

- zeszyt ćwiczeń

fizyka

885/2/2018

Nowa Era

  „Spotkania z fizyką”. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik,
M. Nowotny – Różańska

edukacja dla bezpieczeństwa

846/2017

Nowa Era

  „Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik
do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły
podstawowej

      J. Słoma

religia

674/2013

WAM

  „W drodze do Emaus. Jezus działa
  i zbawia”
- podręcznik

  ks. Z. Marek SJ, A. Walulik CSFN

  rok wydania 2013

 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GOOGLE MAP

b literackib literackib literackib literackib literackib literacki

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal film

 

informacje prezent podst

pytania do dzieci

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

filmy plastyka

prawo wzor rozwoj

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3