Wróżka Fiona w świetlicy

Wróżka Fiona w świetlicy

Przez cały ubiegły tydzień wychowankom świetlicy nr 1 towarzyszył andrzejkowy klimat. Każdego dnia otrzymywali sekretne...

Andrzejkowe „czary mary” w świetlicy

Andrzejkowe „czary mary” w świetlicy

W dniu 29 listopada 2019 roku w świetlicy szkolnej odbyło się podsumowanie zajęć poświęconych Andrzejkom. W ciągu tygodn...

Zabawa Andrzejkowa

Zabawa Andrzejkowa

W dniu 28 listopada 2019 roku w godzinach od 17.00 do 20.00 uczniowie klas IV – VIII, na zaproszenie Samorządu Uczniowsk...

plan lekcji plan wywiadow plan imprez

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci. Również w naszej szkole 20 listopada 2019 roku był poświęcony przybliżeniu uczniom ich praw. W klasach drugich i trzecich przeprowadzone zostały zajęcia uświadamiające dzieciom, jakie przysługują im przywileje, do kogo mogą się zwrócić po pomoc, czego mogą oczekiwać od dorosłych.

Najważniejsze prawa określone w Konwencji o prawach dziecka to: prawo do życia i tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do prywatności, do odpoczynku, wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, prawo do edukacji. Uczniowie oglądali w klasach film, w którym ich rówieśnicy przedstawiali prawa i obowiązki każdego dziecka, tworzyli piramidę wartości i wskazywali, które z praw są dla nich najcenniejsze. Mówili też o swoich obowiązkach wobec dorosłych i rówieśników.

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacje prezent podst

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

prawo wzor rozwoj

dobrz zaprojektowany

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3