Wizyta Shanki i Furkana

Wizyta Shanki i Furkana

W dniach od 7 do 18 października 2019 roku w ramach międzynarodowego programu AIESEC Global Volounteer gościliśmy w nasz...

Warsztaty z resuscytacji w klasie 5b

Warsztaty z resuscytacji w klasie 5b

W dniu 16 października 2019 roku uczniowie klasy 5b pod opieką wychowawcy, pani Iwony Ignaczak, uczestniczyli w 2-godzin...

Bicie rekordu w resuscytacji

Bicie rekordu w resuscytacji

W środę, 16 października 2019 roku, po raz kolejny przystąpiliśmy do próby bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – odd...

plan lekcji plan wywiadow plan imprez

W dniu 1 października 2019 roku odbyła się debata Prezydium Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi, w której wzięli także udział pani Dyrektor Beata Prus oraz opiekunowie Samorządu, pani Magdalena Różańska i pan Maciej Głowacki. Jak co roku, celem spotkania była aktualizacja i wzbogacenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. Na wstępie pani Dyrektor przedstawiła główne założenia debaty oraz cele jakie są stawiane uczniom biorącym udział w spotkaniu „trójek klasowych”.     

Następnie przewodnicząca SU Nikola Obała omówiła dotychczasowe stałe działania samorządu i zaprosiła przedstawicieli poszczególnych klas do opracowania własnych propozycji działań. Uczniowie pracowali bardzo intensywnie, co dało się zauważyć podczas burzliwych dyskusji prowadzonych w zespołach, a na koniec zaprezentowali zapisane pomysły. Wiele z nich można uznać za niezwykle ciekawe i nowatorskie.

Na szczególną uwagę zasługują np.:  „Dzień zajęć praktycznych”, czyli dzień w którym na wszystkich lekcjach będzie się prezentować i doskonalić praktyczne umiejętności szczególnie użyteczne w życiu codziennym i w różnych sytuacjach życiowych, „Dzień Kolorów” – w wybrany dzień uczniowie przychodzą do szkoły ubrani w jeden uzgodniony kolor, „Dzień Zagadek” – w którym będzie można rozwiązywać zagadki, łamigłówki, konkurować w różnych dziedzinach.

Padła też propozycja utworzenia „Szkolnego Klubu Ekologicznego”, którego zadaniem byłoby szerzenie wiedzy ekologicznej oraz ciekawa propozycja „Szkolnych Aktualności” czyli bieżących informacji z życia szkoły emitowanych przez radiowęzeł. Było też wiele innych pomysłów dotyczących działań związanych z rozrywką, sportem, zajęciami na świeżym powietrzu. Niektóre propozycje być może da się połączyć z dotychczasowymi działaniami  samorządu.

Pomysły wymagające szczególnego zaangażowania sił i środków, Samorząd Uczniowski z opiekunami i Dyrekcją muszą dokładniej rozpatrzyć, gdyż nie wszystkie mogą okazać się możliwe do realizacji. Debata okazała się bardzo owocna i pożyteczna. Na pewno przyczyni się do poprawy jakości pracy samorządu uczniowskiego. Jak zawsze, przebiegała w atmosferze intensywnej pracy.

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacje prezent podst

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

prawo wzor rozwoj

dobrz zaprojektowany

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3