Wizyta Shanki i Furkana

Wizyta Shanki i Furkana

W dniach od 7 do 18 października 2019 roku w ramach międzynarodowego programu AIESEC Global Volounteer gościliśmy w nasz...

Warsztaty z resuscytacji w klasie 5b

Warsztaty z resuscytacji w klasie 5b

W dniu 16 października 2019 roku uczniowie klasy 5b pod opieką wychowawcy, pani Iwony Ignaczak, uczestniczyli w 2-godzin...

Bicie rekordu w resuscytacji

Bicie rekordu w resuscytacji

W środę, 16 października 2019 roku, po raz kolejny przystąpiliśmy do próby bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo – odd...

plan lekcji plan wywiadow plan imprez

W dniu 17 września 2019 roku uczniowie klasy 8b wzięli udział w zajęciach profilaktycznych w ramach programu „DEBATA”, rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.  Program miał na celu zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

Zajęcia trwały trzy godziny lekcyjne, a w ich trakcie uczniowie zdobyli wiedzę o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych oraz o prowadzeniu zdrowego stylu życia. Zostali praktycznie przygotowani do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych.

W Debacie wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Wśród nich znalazły się m.in.: sondaż, którego celem było modyfikowanie przekonań normatywnych, przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania, „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem była zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,  proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje związane z piciem alkoholu, a także zabawy dydaktyczne.

W trakcie zajęć przewidziano też czas na zadawanie pytań dotyczących problemów alkoholowych. Zajęcia prowadził pan Piotr Szaszkiewicz z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce.

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Marii Konopnickiej

ul. Karpacka 3, 62-800 Kalisz
tel.: 62 501 17 27
fax: 62 501 17 61
e-mail: sekretariat@sp10.kalisz.pl

pamietamy pr3zaufanie
grupa wsparcia razem
pogromcy konfliktowpcknasz filmfestiwal filmblog literackiblog fitness

informacje prezent podst

prawo jaszka

prawo szkola demo

prawo europa

jezyk-niemiecki-2

prawo wzor rozwoj

dobrz zaprojektowany

samorzad-uczniowski-white

ok-white

AIESEC New Logo mm

poczytajmy mm

Uniwersytet Dzieci logo kolor mm

czytam sobie log

uni ekon dzieciecy

maly mistrz m

lepsza szkola top

maly medyk top

kolorowy uniwersytet top

Akademia młodego ekonomisty

Początek strony

tlo new www 2015 j3